جوانسازی با تزریق چربی (نانوفت)

همواره یکی از مهمترین دغدغه های آدمی گذر زمان و رسیدن به سن پیری میباشد، و اصلی ترین نشانه آن ابتدا به صورت چین و چروک و افتادگی پوست در صورت ظاهر میگردد. 

آنچنان که همگی میدانیم هنوز بشر نتوانسته تکنولوژی قطعی و موثری در درمان کامل این پدیده کشف و معرفی نماید ولیکن درمانهای متعددی از روشهای جراحی و غیرجراحی در پزشکی امروز دنیا یافت میشود که بعضاً یا به منظور پیشگیری و یا درمان به کار گرفته میشود.

به باور کارشناسان این مرکز درحال حاضر هیچ راهی بهتر و موثرتر و ماندگارتر از درمان ترکیبی که بنا به سلیقه و خواست مراجعه کننده و بر اساس مشاوره های کاملاً تخصصی به وی ارائه میگردد وجود ندارد. 

پکیج کامل جوانسازی Taj Banoo (غیرجراحی) شامل استفاده از تکنولوژی Fractora 2020 شرکت آمریکایی Inmode بهمراه تکنیک Nanofat فیلرینگ و همچنین تراپی های موضعی روشی بسیار سریع، ارزان و موثر و ماندگار میباشد.