درمان سلولیت

تقریباً اکثر خانمها با سلولیت پاها و ران و باسن آشنایی دارند. متاسفانه روشهای درمانی سریع و مؤثری جهت درمان آن هنوز به دنیای پزشکی معرفی نگردیده است و اکثراً پس از نا امیدی از روشهای پزشکی به روش آب کردن سلولیت با ورزش روی میاوردند.

در تکنولوژی Body Fx Plus شرکت آمریکایی Inmode سلولیتها ابتدا در محفظه هندپیس وکیوم و سپس با بالابردن دمای بافت های چربی و آماده سازی آنها جهت شکستن و آب شدن پالسهایی با ولتاژ بالا در مقیاس نانو به آن ها وارد میگردد. 

استاندارد بالا و قدرت ازبین بردن چربیهای سلولیت و ماندگاری طولانی پس از آن از ویژگی های این تکنولوژی کاملاً آمریکایی و جدید میباشد.