طراحی و مدلینگ صورت

بدیهی ست در ایجاد و خلق هر اثر هنری طراحی نقش اصلی و اساسی را خواهد داشت امری که در دنیای پزشکی زیبایی کمتر به آن پرداخته میشود.

صورت هر شخص همانند اثر انگشت شاید منحصر به فرد باشد و طبیعتا طراحی ویژه و خاص خود را می طلبد.

به باور کارشناسان این مرکز قبل از انجام هر کاری آنالیز اجزای صورت و طراحی آن براساس خواست و سلیقه مراجعه کننده و براساس تمرکز بر برجسته سازی نقاط قوت صورت و تصحیح نقاط ضعف آن میتواند ارزانترین و سریعترین راه در رسیدن به نتیجه ای دلخواه و مبنی بر قواعد و اصول زیباشناسی باشد.