لیفت صورت با نخ

یکی از موثرترین روشهای غیرجراحی در لیفت و صاف کردن پوست صورت و همچنین بالاکشیدن و فرم دهی ابروها استفاده از این تکنولوژی میباشد. 

نخ های رایج از نوع کاگ (خاردار) و مونو میباشد که اولی وظیفه لیفت و بالا کشیدن و دومی عموماً برای جوانسازی استفاده میگردد.

بجز موارد بالا استفاده از نخ آمریکایی سیلوئت با تکنولوژی متفاوت و البته طرز کار و اثر کمابیش متمایز نیز از دیگر روشهای جوانسازی با نخ میباشد.

بدیهی ست تلفیق این روش با سایر روشهای جوانسازی و مدلینگ نتایج جذابتر و قابل قبول تری را به همراه خواهد داشت.